NVAGT Congres 2018 (vervolg)

Posterbeurs

Nieuw op het NVAGT-congres is de posterbeurs. Heb je een boeiende activiteit om mee uit te pakken, interessant materiaal om te tonen, of gewoon een tof idee waar je met de congresdeelnemers over van gedachten wil wisselen, dan biedt onze posterbeurs daartoe de ideale gelegenheid!

De posterbeurs is een verzameling van posters die voor de duur van het hele congres zichtbaar zijn in de centrale ruimte van het congresgebouw. Een poster is een groot blad (A1- of A2-formaat, staand of liggend) waarop je informatie over je initiatief kwijt kan. Je maakt zelf de keuze welke informatie je er precies opzet en op welke manier (bijvoorbeeld tekst, afbeeldingen, vragen, invulballonnen …). Bijkomend kan je desgewenst flyers ter beschikking leggen of materiaal uitstallen op een tafeltje.

We voorzien een specifiek moment voor interactie op de posterbeurs, namelijk op zaterdag 10 november van 11u30 tot 13u, net voor en tijdens het eerste deel van de lunch. Op dat moment sta je bij je poster en kan je in contact gaan met geïnteresseerde beursbezoekers. Je kan uitleg geven, input krijgen, discussie aangaan, vragen beantwoorden en vragen stellen. Je pakt dat aan zoals je zelf wil. Ideaal dus om te netwerken en je initiatief kenbaar te maken!

Ga je in op ons aanbod om aan de posterbeurs deel te nemen? Laat het ons dan ten laatste op  weten op congrescommissie2018@gmail.com . Stuur ons iets over jezelf (met eventueel een link naar je website) in maximum 30 woorden en een aankondiging van maximum 100 woorden over de inhoud van je poster. Je tekstje wordt dan hieronder toegevoegd.


  1. 1.    De moed om op stap te gaan…

Kathleen Verhelst

werkt als gestalttherapeut en supervisor in de geestelijke gezondheidszorg, het hoger onderwijs en de palliatieve zorg. Haar affiniteiten: zingeving, creativiteit, natuurlijk levensritme, buitenleven. Meer info op www.kathleenverhelst.be

Inhoud 

De moed op stap te gaan… met het therapeutisch kaartspel ‘ONDERWEG door het leven’. Het spel neemt je mee op een tocht langs je levenspad: een verfrissende bron voor zelfreflectie en handig instrument om verdieping te brengen in opleiding, therapie, supervisie en coaching.

 

De moed op stap te gaan… op de fiets van Antwerpen naar Zuid-Afrika. Een jaar lang zullen mijn partner en ik als fietsende reporters Afrikaanse projecten bezoeken die in het verlengde van het gestaltdenken liggen en erover berichten. Onze werktitel: ‘Hoe kan Afrika ons inspireren?’ Ga je mee?

 

 

 

  1. 2.    Gezocht: hulpverleners die het verschil maken.

 

Lieven Vanlangenaeker

is Gestalttherapeut en Certificeerd lid NVAGT/EAGT

Hij is passioneel bezig met hoe mensen leren, ontwikkelen en groeien. Hoe creer je een ‘ideale’ verbinding tussen persoonlijk proces, leerproces en professionele ontwikkeling. Inspiratie uit verschillende werkcontexten.  www.lereniswerken.be

 

Inhoud

De hulpverlening in de Geestelijke Gezondheidszorg wordt ‘geholpen’ door accreditering, protocollen en evidence based praktijken. De organisatie/de maatschappij vertrouwt meer op controle dan op vertrouwen. In die context proberen moedige medemensen, in een grote spreidstand, een waardevol figuur gestalte te geven. Ze helpen via dialoog, ont-moeten, subject-subject, ze investeren in support, ze zijn bewust bezig, ze zijn anders. Ze co-creëren! De therapeutische relatie met de mede-mens (geen DSM-code). Ze zijn groot in kleine dingen. Ze verdienen aanmoediging en alle support van het veld. Ze hebben één ding gemeen: gestaltvisie geeft hun vleugels. Hoe én én ipv of/of? 

 

  1. 3.    “Gestalt, conflict en bemiddeling – van disconnectie naar nieuwe verbinding in spannende velden”

Silvia Prins

werkt als teamcoach, groepsmediator, trainer en Gestaltcoach. Ze is gefascineerd door de dynamiek van verschil en door de onzichtbare processen in groepen die tot magie, energie en co-creatie leiden, maar soms ook tot spanning, energieverlies en conflict.

www.circlesforconnection.be

www.conflict-wijzer.be

 

Inhoud

Bemiddeling werkt vanuit een kader dat strak gedefinieerd is, volgt een gestructureerd proces en zet ondersteunende methodieken in om de dialoog in een groep te faciliteren. De Gestalt biedt daarnaast een verrijkend inzicht in de onderstroom van het proces dat van een conflict naar nieuwe afspraken moet leiden. We expliciteren wat het Gestaltperspectief bij een mediationproces is en wat het kan bijdragen tot het creëren van nieuwe verbinding. 

 

 

 

  1. 4.    De Verwondering – Expositie  

 

Tine van Wijk

De Verwondering is mijn debuut expositie, die gaat over het Beeld in het Woord & het Woord in het Beeld.  Zonder camera zou dit niet gelukt zijn… www.tinevanwijk.nl 

 

Inhoud

Mijn leven ging en gaat niet over kunst. Ik kon niet tekenen, niet schilderen, niet zingen, speelde geen muziekinstrument. Het enige wat ik kon was schrijven. Dus schreef ik voor bladen als Tina en Viva. Gelukkig werd ik er niet van, ging dus op zoek en kwam via meditatie terecht bij Gestalt. Een nieuwe wereld ging open, Gestalt bleek ook te gaan over jezelf tot expressie brengen. Ik ging groepen leiden, waarin geschreven, gespeeld en getekend werd. Zelf deed ik mee en ontdekte, dat ik plezier had in intuïtief wat lijnen zetten en ontdekken welke woorden in het beeld verborgen waren...

 

 

 

  1. 5.    IVC - nascholingsaanbod voor therapeuten

 

IVC

is het Gestalt-instituut in Kortrijk, België.

Vanuit de gestaltvisie bieden we onze psychotherapie-opleiding aan, allerlei groepen en cursussen in open aanbod en verzorgen we trainingen en coachings voor organisatie.  

https://www.ivc.be/nl/calendar/nascholingstraject.aspx

 

Inhoud

Op deze poster vind je ons nascholingsaanbod voor therapeuten. Dit aanbod vertrekt vanuit een gestalttheoretisch en gestalttherapeutisch kader. Het richt zich tot afgestudeerde experiëntiële, gestalt, systeem- en contextuele therapeuten, die in de praktijk staan.

 

Zin in nieuwe inspiratie en verdieping?

Tijd om je werk als therapeut met frisse aandacht te bekijken?

Klaar voor kennismaking met de meest recente theorieën en inzichten?

Trakteer jezelf dan op één of meerdere modules uit dit traject.

Maak kennis met verschillende interne, externe en internationale gestalttrainers in 10 verdiepende thema 2- of 3-daagses.

 

 

 

  1. 6.     IVC - aanbod voor particulieren

 

IVC

is het Gestalt-instituut in Kortrijk, België.

Vanuit de gestaltvisie bieden we onze psychotherapie-opleiding aan, allerlei groepen en cursussen in open aanbod en verzorgen we trainingen en coachings voor organisatie.  

https://www.ivc.be/nl/calendar/nascholingstraject.aspx

 

Inhoud

Op deze poster vind je een overzicht van ons aanbod voor particulieren. Dit aanbod vertrekt vanuit de gestaltvisie en bestaat uit twee luiken:

 

1. Persoonlijke ontwikkeling 

Doorheen het hele jaar bieden we  verschillende meerdaagsen  aan die hiertoe mogelijkheden geven: gestalttherapiegroepen, bio-energetica, familieopstellingen,…

 

2. Professionele ontwikkeling 

In dit aanbod wordt er op een ervaringsgerichte manier een bepaald thema verkend, zoals groepsdynamica of burn-out.

 

In dit luik zitten ook onze langer lopende opleidingen

- Gestalttherapie

- Coaching (ook te volgen in losse modules)

- Inspirerend leidinggeven (ook te volgen in losse modules)

 

 

  1. 7.    Tijdschrift voor Gestalt

 

De redactie

bestaat momenteel uit Paul der Kinderen, Roel Kooister, Wil Meeus en Mia Van der Veken. De schrijfcoaches die zich reeds hebben geëngageerd zijn Martine Bleeker, Marianne De Wulf, Jack van Liesdonk, Veronique Vermeir, Ernst Knijff, Sjanneke Meijer en Silvia Prins.

 

Inhoud

Met dit nieuwe initiatief willen we vanuit de NVAGT een Nederlandstalig digitaal kwaliteitstijdschrift neerzetten, zowel om de gestaltbeweging een inhoudelijke impuls te geven als om ons sterker te positioneren tegenover andere bewegingen en scholen. Tijdens het congres willen we nagaan of binnen de gestaltbeweging voldoende interesse en draagkracht bestaat om een duurzaam project uit te bouwen. We zoeken auteurs, extra schrijfcoaches en versterking van onze redactie. Vraag je je af of er een rol voor jou weggelegd is, of heb je juist bedenkingen bij dit initiatief, dan kan je bij deze poster je licht komen opsteken.

 

 

  1. 8.    Gestalt in Organisaties

      Professionals in beeld

 

De redactie

van dit exemplaar bestaat uit Marten Bos, Ien van Duijnhoven en Georgette Kempink. De ambitie en wens is dat er jaarlijks een ‘Gestalt in Organisaties’ - tijdschrift verschijnt, met een steeds wisselende redactie.

 

Inhoud

Een NVAGT-tijdschrift speciaal over het werken met de Gestalt-methodologie binnen organisaties. Met aandacht voor een aantal Gestaltprofessionals die vanuit deze unieke benadering aan het werk zijn binnen diverse instellingen, bedrijven en organisaties. In dit tijdschrift lees je meer over hun aanpak en benadering in interviews, artikelen, blogs en miniportretten. Hiermee willen we een beeld geven van de rijkheid en weidsheid van Gestalt.