Over de NVAGT

NVAGT bevordert de ontwikkeling van Gestalttherapie en Gestalttheorie in Vlaanderen en Nederland.

De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT) is de beroepsvereniging voor Gestalttherapeuten.

Zij waakt over de kwaliteit van de Gestalttherapie, opleidingen en de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak. Ook vindt de doorlopende bij- en nascholing en toetsing plaats onder auspiciën van de NVAGT.

De Associatie heeft een zelfstandige klachtencommissie en is aangesloten bij de European Association of Gestalttherapy (EAGT)

Wie zich als cliënt aanmeldt bij een lid van de NVAGT is verzekerd van een verantwoorde professionele behandeling. Immers deze therapeut: